Потписан уговор о организовању стручне праксе студената

Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, који заступа декан, проф.др Драго Цвијановић и Promont group, доо Нови Сад - Огранак Aqva Vrdnik који заступа директор, мр Милинко Цицмил потписали су уговор о организовању стручне праксе студената.

Циљ сарадње је реализација практичне наставе студената Факултета према утврђеним наставним плановима и програмима за образовни профил Менаџер у хотелијерству и туризму.


Штампа