Сајам туризма Нови Сад 30.11. - 03.12.2023. године


Наставници и студенти Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи учествовали су на 54. - ом Сајму туризма у Новом Саду, који се одржао у термину 30.11. - 02.12.2023. године. Пoнуду Факултета промовисали су уоквиру штанда Туристичке организације Врњачка Бања.

ФОТО:


Штампа