Конкурс за упис студената на Мастер академске студије у школској 2023/2024. години

Студијски програми:

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 30 студената

   • Пријава: од 04.09. до 06.09.
   • Пријемни испит: 07.09. у 11ч
   • Упис: 12.09. и 13.09.
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 30 студената

   • Пријава: од 04.09. до 06.09.
   • Пријемни испит: 07.09. у 11ч
   • Упис: 12.09. и 13.09.
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 25 студената

   • Пријава: од 04.09. до 06.09.
   • Пријемни испит: 07.09. у 11ч
   • Упис: 12.09. и 13.09.
  • Текст конкурса

   Пријава на конкурс

   Изјава припадника ромске националне мањине

   Изјава о студирању на терет буџета Републике Србије


Штампа