Почетак летњег семестра школске 2022/2023. године


Настава у летњем семестру, школске 2022/2023. године, за студенте основних академских студија, почиње 30 . јануара 2023. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли факултета.


Штампа