Одржан Округли сто на тему“ Економско-туристичка валоризација и правна заштита врњачких вила као чувара културног наслеђа Врњачке Бање“

На Факултету за хотелијертство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу организован је Округли сто на тему тему “Економско-туристичка валоризација и правна заштита врњачких вила као чувара културног наслеђа Врњачке Бање“  у оквиру пројекта Врњачке виле као чувари културног наслеђа, који се спроводи под покровитељством Центра за истраживања Српске академије наука и уметности при Универзитету у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

Циљ Округлог стола је да се кроз размену знања и искустава између представника јавних власти, научних институција, привредних субјеката, власника врњачких вила, туристичких и културних посленика, подигне свест о значају културног наслеђа на локалном, националном и међународном плану, потреби правне заштите материјалног и нематеријалног културног наслеђа, као и да се кроз економско-туристичку валоризацију врњачких вила сагледају могућности њихове комерцијализације у туристичке сврхе, креирања нових туристичких производа и проширења туристичке понуде културног туризма у Врњачкој Бањи.

ФОТО:


Штампа