Регионални виртуелни сајам образовања

Линк ка платформи: https://nakojicesfaks.com/

Линк штанда Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи:

https://nakojicesfaks.com/booth/srb_fak_za_hotel_i_turiz_vrnjacka_banja?skip=true


Штампа