Обавештење о организовању наставе у зимском семестру школске 2021/2022. године


У складу са прописаним мерама и датим препорукама, у сврху сузбијања ширења заразне болести Covid-19 и смањивања епидемиолошких ризика, предавања и вежбе на свим нивоима студија у зимском семестру школске 2021/2022. године одржаваће се у целости „onlineˮ.

Настава у зимском семестру школске 2021/2022. године на основним академским студијама почиње 4. октобра 2021. године.

Настава у зимском семестру школске 2021/2022. године на свим нивоима студија ће се одржавати преко конференцијских веза користећи платформу Microsoft Teams.

Изузетно, практична настава на студијском програму Гастрономски менаџмент ће се одржавати као редовна настава уз примену свих мера и средстава заштите.

Термини почетка наставе у зимском семестру школске 2021/2022. године на мастер академским студијама и докторским академским студијама биће накнадно објављен.

Модел организовања наставе у току школске 2021/2022. године, биће подложан усаглашавањима и у случају потребе, одговарајућим променама.


Штампа