Шеста Међународна научна конференција о туризму „Изазови туризма у време COVID-19“


Oбавештавамо академску јавност да је публикованa електронска верзија Тематског зборника радова шестог Међународног научног скупа „Изазови туризма у време COVID-19“, као и поједничани радови са припадајућим метаподацима. Тематски зборник радова је доступан на следећим адресама: http://www.tisc.rs/ и 

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc.

Тематски зборник радова шестог Међународног научног скупа „Изазови туризма у време COVID-19“, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је индексиран у EBSCO (EBSCO Information Services) индексној бази података.

Сви достављени радови за шести Међународнои научни скуп „Изазови туризма у време COVID-19“, су проверени на антиплагијаризам употребом iThenticate програма и додељени су им DOI бројеви.


Штампа