Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management


Обавештавамо академску јавност да је научни часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, прихваћен за реферисање у индексној бази ProQuest. Детаљније информације о часопису су доступне путем следећег линка:
http://www.htmanagementvb.com/index.php/HITM

Уредништво часописа


Штампа