Представници Међународног словенског Универзитета Гаврило Романович Державин и Института за културу и уметност при истоименом Универзитету у радној посети нашем Факултету

На основу недавно потписаних Уговора о пословно-техничкој сарадњи, представници Међународног словенског универзитета Гаврило Романович Державин, Свети Николе, Северна Македонија и Института за културу и уметност при истоименом Универзитету, проф. др Соња Јовановскa и доц. др Габриела Крстевска, боравили су на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу у периоду од 13. до 15. јула 2021. године.

Током посете, било је разговора о ангажовању наставног особља са партнерског Универзитета у складу са потребама нашег Факултета, пре свега кад је реч о студијском програму ОАС Гастрономски менаџмент. Такође, било је разговора о конкретним пројектним предлозима на којима ће се радити у наредном периоду заједно са другим партнерима из региона, као и о могућим изворима пројектног финансирања.

Разговорима су поред декана Факултета, проф. др Драга Цвијановића, присуствовали и продекан за наставу, проф. др Марија Костић, проф. др Андреј Мићовић, заменик Факултетског Еразмус+ координатора и Данијела Пантовић, асистент.

Гошће су имале прилику да разговарају и са продеканом за финансије, доц. др Дејаном Секулићем, проф. др Владимиром Сенићем, шефом Катедре за пословну економију и менаџмент и руководиоцем докторских студија, као и проф. др Дарком Димитровским, помоћним уредником Факултетског часописа Менаџмент у хотелијерству и турузму – Hotel and Tourism Management.

Исказано је обострано задовољство посетом и спремност за даљим унапређивањем сарадње.

ФОТО:


Штампа