Управљање одрживим развојем у конгресном туризму

  

Наслов публикације:
Управљање одрживим развојем у конгресном туризму
Аутор:
др Дарко Димитровски
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-33-9
COBISS.RS–ID: 265819148

     
 Цена: 1000,00 рсд 
    

 

 


Штампа