Информација за студенте


Поштовани студенти Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,

С обзиром на то да је одлуком председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије од 15.03.2020. године уведено ванредно стање на територији Републике Србије због проглашене епидемије заразне болести COVID - 19, упознати сте са променама у начину извођења свих облика наставе на нашем факултету почев од 16.03.2020. године, које се одвијају преко различитих on line платформи (на даљину).

Провере знања, односно колоквијуми и испити (априлски испитни рок) ће бити одложени за период после укидања ванредног стања јер Факултет нема техничких могућности за проверу знања на даљину. Свакако, након укидања ванредног стања, студентима ће бити омогућено да све испите из летњег семестра (током ванредног стања) полажу из делова према динамици која ће бити накнадно утврђена, сагласно актима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Универзитета у Крагујевцу.

Студенти Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи који сами финансирају своје школовање, преостали део школарине који није уплаћен до проглашења ванредног стања, односно део  школарине  који доспева за наплату  у школској  2019/2020.  години, могу уплатити према својим могућностима у више рата, најкасније до 31.08.2020. године.

Факултет ће у наредном периоду пратити одлуке Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Универзитета у Крагујевцу, и у складу са тим благовремено донети одлуке о обављању стручне праксе студената.


Штампа