Свечана додела диплома 2020. године


Због уведеног ванредног стања, свечаност поводом  Дана Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, која је била планирана за 21. април 2020. године, неће бити одржана. Из тог разлога, студенти који су дипломирали у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, неће моћи да преузму своје дипломе у планираном термину. Нови термин биће објављен на сајту факултета накнадно.

Студенти који нису уплатили износ од 5.000 динара, колико по ценовнику Факултета кошта издавање дипломе, потребно је да то учине, најкасније седам дана пре преузимања диплома.

  • Студенти основних академских студија уплате треба да изврше на:
    рачун број: 840-2083666-04,
    модел: 97; позив на број: 051001
  • Студенти мастер академских студија уплате треба да изврше на:
    рачун број: 840-2083666-04,
    модел: 97; позив на број: 841007.

Штампа