Учешће на другој међународној конференцији Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century – ISCTBL 2019


У периоду од 12. до 14. септембра 2019. године проф. др Драго Цвијановић, проф. др Снежана Милићевић и асистент Наташа Ђорђевић боравили су у Штипу, Македонија, у циљу учешћа на Другој међународној конференцији Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century – ISCTBL 2019. Организатор конференције је био Факултет за туризам и пословну логистику, Универзитета Гоце Делчев из Штипа, док је Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу био суорганизатор ове конференције.
Поред учешћа на Конференцији одржано је неколико пословних састанака са деканом и другим представницима Факултета за туризам и пословну логистику, Универзитета Гоце Делчев из Штипа, као и представницима других Факултета у региону (Бугарска, Црна Гора), а у вези договора око будуће пословне сарадње.
ФОТО:


Штампа