Гостојуће предавање др Жељка Војиновића, доцента Економског факултета у Суботици


Др Жељко Војиновић, доцент Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду, је дана 22. маја 2019. године, одржао предавање студентима Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу, на тему: „Облици здравственог осигурања са нагласком на значај путног здравственог осигурања”.
ФОТО:


Штампа