Гостојуће предавање др Сунчице Милутиновић, доцента Економског факултета у Суботици


Дана 22. маја 2019. године, др Сунчица Милутиновић, доцент Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду, одржала је предавање студентима Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу, на тему: „Специфичности финансијског извештавања у сектору услуга смештаја и исхране”.
ФОТО:


Штампа