Туристичка организација града Крушевца

Туристичка организација града Крушевца постоји од 1995. године. Пре тога ова јавна установа пословала је под именом Туристички савез општине Крушевац. Туристички савез основан је још 1964. године са циљем да помаже развој свих облика туризма. Туристичка организација данас, као јавна служба, обавља све делатности унапређења и развоја туризма. Њен рад је јаван, а у широком обиму њених задатака набројаћемо само неке: израда програма развоја туризма, припреме за прихват и боравак туриста, организовање туристичко информативно пропагандне делатности, стварање услова за одмор и рекреацију, организовање службе водича, подстицање и развој издавачке делатности и производњу сувенира. Туристичка организација Крушевца омогућава туристима једнодневне, дводневне и вишедневне програме боравка у граду и околини упознајући их са културно-историјским наслеђем и другим туристичким потенцијалима Града. Треба напоменути да је у интензивном развоју сеоски туризам, као и све популарнији "путеви вина" које ова установа успешно спроводи. Показатељ успешног рада Туристичке организације града Крушевца су бројне награде и признања са Сајмова у земљи и иностранству, као и са манифестација локалног и ширег карактера.