Градска туристичка организација Крагујевац

Градска туристичка организација Крагујевац основана је 2005. године, са основном делатношћу у функцији промоције града и представљања његове туристичке понуде. Под овим се подразумева организовање информативно–пропагандне делатности, израда проспеката, разгледница, затим промоција туристичке понуде града на манифестацијама у земљи и иностранству, сарадња са привредним субјектима града, као и другим туристичким организацијама у Србији и земљама окружења, организација и суорганизација и маркетиншка подршка туристичких, културних и спортских манифестација.