Туристичка организација Врњачке Бање

Туристичка организација Врњачке Бање обавља послове од општег интереса у изради програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора за туристичка места на територији Општине, унапређење општих послова за прихват и боравак туриста у туристичком месту, подстицање и изградња садржаја од јавног карактера од интереса за туризам и друго, усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног амбијента, оргнизовање туристичке информативно-пропагандне делатности, културних и других манифестација од интереса за унапређење туризма Општине.