Туристичка организација Куршумлија

Туристичка организација општине Куршумлија основана је 1995. године. Основна делатност туристичке организације је промоција туризма на подручју општине, као и подстицање и унапређење туристичке инфраструктуре. Под овим активностима се подразумева организовање информативно пропагандних делатности, организовање стручних, научних, културних, спортских скупова и манифестација, прикупљање и објављиване информација о туристичкој понуди општине.