Menu
Туристичка организација општине Брус

Туристичка организација општине Брус је јавна установа основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности општине Брус. Основне делатности Туристичке организације општине Брус су израда програма развоја и унапређења туризма на територији општине Брус. Под овим активностима се подразумева организација информативно пропагандних делатности, промоција туристичке понуде општине Брус на туристичким берзама и сајмовима у земљи и иностранству, као и организација информативних пунктова и центара.