Menu
Туристичка организација Краљева

Туристичка организација Краљева (ТОК) је јавна установа града Краљева основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности града. ТОК се бави израдом плана и програма развоја туризма општине Краљево, усмеравањем и координацијом активности носилаца туристичке понуде, припремом и израдом туристичког пропагандно-промотивног материјала, промоцијом града на домаћим и међународним сајмовима, организацијом манифестација, сарадњом са туристичком привредом и др.