Menu
Туристичка организација Сокобања

Организација за туризам и културу Сокобања налази се у центру Сокобање, на мермерном шеталишту, у улици Трг ослобођења бр. 2. Организација за туризам и културу Сокобања, основана је са главним циљем развоја и унапређења туризма и туристичког производа Сокобање, развоја културе и очувања културних добара на подручју општине. Основни циљеви којима тежи су повећање туристичког промета, стварање услова за даље потпуно обједињавање туристичке понуде, обезбеђивање услова за заједнички наступ на туристичким берзама и сајмовима, осмишљенија и ефектнија пропагандно-информативна делатност, одржавање добрих односа са ТОС-ом, ресорним министарством и другим туристичким организацијама у земљи и иностранству, стварање амбијента интересног повезивања у циљу регионализације туристичке понуде, стварање услова за даљи развој домаћег туризма, уз налажење могућности за знатно брже и значајније позиционирање Сокобање, као туристичке дестинације, на домаћем и међународном туристичком тржишту.