Menu
Туристичка организација Ниш

Туристичка организација Ниш је основана је 1995. године као служба чије су основне делатности израда програма развоја и унапређења туризма на подручју Ниша и Нишке Бање. Под овим активностима се подразумева организовање информативно-пропагандне делатности (израда проспеката, туристичких мапа, постера, цд презентација, разгледница, сувенира и сл.), промоција туристичке понуде Ниша и Нишке Бање на туристичким берзама и сајмовима у земљи и иностранству као и организација информативних пунктова и центара. Осим што учествује на сајмовима, Туристичка организација Ниш је и организатор Међународног сајма туризма који се одржава већ 13. година у Нишу и окупља велики број излагача из области туризма, како из земље тако и из иностранства. У оквиру Туристичке организације Ниш послују три туристичко-информативна центра у Вождовој 7, Тврђави (Стамбол капија) и Нишкој Бањи.