Menu
Туристичка организација општине Трстеник

Туристичка организација општине Трстеник основана је 1. априла 2003. године као јавна установа чији су циљеви промоција и унапређење различитих видова туризма у складу са потенцијалима општине Трстеник. Рад Туристичке организације је јаван, а у широком обиму њених задатака истичемо следеће: промоција општине Трстеник на сајмовима и другим манифестацијама; подстицање сарадње и усклађивање активности свих актера у туристичкој понуди ради унапређења исте; организација манифестација, забавних и празничних садржаја. Организатор је, суорганизатор и промотер бројних манифестације у општини Трстеник, од којих су најпознатије: Јефимијини дани, Трстеник на Морави, Сајам лова, риболова и сеоског туризма, Фестивал екстремних спортова и др.