Туристичка организација општине Параћин

Туристичка организација општине Параћин бави се промовисањем и унапређивањем туризма на територији општине Параћин, подстицањем изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, организовањем и учествовањем у организацији туристичких, привредних, културних, сајамских и других манифестација, прикупљањем података и пружањем бесплатних информација туристима, припремањем и дистрибуцијом промо материјала везаног за туристичку понуду општине Параћин, продајом сувенира и другим пословима везаним за реализацију програма и планова рада Туристичке организације. Туристичка организација општине Параћин је управљач спомеником природе Врело Грзе.