Blue Travel

Туристичка агенција „Blue Travel“ се налази у Улици Краљевачка бр.4, Дрвара II у Врњачкој Бањи. Агенција постоји од 2004. године и успешно се бави пословима који се тичу иницијалног, али и рецептивног туризма. Туристичка агенција „Blue Travel“ Врњачка Бања нуди веома велики избор квалитетног апартманског смештаја, као и смештаја у хотелима свих категорија у Врњачкој Бањи, Краљеву и околини. Постоји могућност организовања излета до атрактивних локалитета у широј околини Врњачке Бање (планина Гоч, манастири Љубостиња, Света Петка, Велуће, Каленић, Жича, Студеница итд.). Осим богате понуде смештаја у Врњачкој Бањи, у понуди имамо аранжмане свих домаћих и светских дестинација, вршимо издавање полиса путног осигурања без одласка у осигуравајућа друштва, продају аутобуских и авио карата за све дестинације. Наша агенција се, поред горе наведеног, бави и комплетном организацијом ђачких екскурзија у земљи и иностранству, организацијом рекреативних настава, летовања и зимовања деце и омладине, организацијом туристичких путовања у земљи и иностранству, семинара, конгреса, саветовања… (смештај, координација, обезбеђивање неопходних просторија и пружање техничке подршке), као и изнајмљивањем аутобуса и комби – буса (8 седишта) и свим другим видовима туристичког посредовања.