Туристичка агенција Omega Tours

Туристичка агенција Omega Tours Крагујевац налази се у центру града, послује од 30.04.2013. године у Крагујевцу, ул. Даринке Павловић бр 28, а у склопу Привредног друштва за превоз, трговину и услуге са седиштем у Крагујевцу, ул. Ивана Милутиновића бр. 28.

Omega Tours d.o.o. поседује лиценцу од 09.09.2013. ОТП 79/2013 Министарства трговине, туризма и услуга. Чланица Yute.

Своје пословање заснива на организовању групних и индивидуалних путовања у земљи и иностранству, организацијом ђачких екскурзија, а такође се бави продајом авио карата, организовањем ђачких екскурзија и једнодневних излета.

Од оснивања је субагент - посредник већине престижних и реномираних агенција на нашем тржишту. Фирма Omega Tours d.o.o. поседује три високотуристичка аутобуса које агенција користи у сопствене сврхе, а исто тако врши и изнајмљивање истих за потребе других агенција.