Menu
SPA Travel & Service

Туристичку агенција SPA Travel & Service чине млади и високо образовани кадрови, са вишегодишњим радним искуством у агенцијском пословању,који ће са задовољством уместо Вас обавити све оне радње везане за проналажење Вашег идеалног места за одмор и препоручи Вам баш оно што ће учинити да Вам то путовање остане заувек у сећању.

Туристичка агенција SPA Travel & Service из Врњачке Бање се бави:

  • Издавањем апартманског и хотелског смештаја у Врњачкој Бањи,
  • Продајом аранжмана свих водећих туроператера у нашој земљи,
  • Организовањем излета до атрактивних локалитета у околини Врњачке Бање,
  • Организацијом саветовања, семинара и конгреса,
  • Продајом полиса путних осигурања,
  • Продајом авио и аутобуских карата,
  • Пружањем маркетиншких услуга (израдом свих врста пропагандних материјала – каталога, флајера, израда логотипа, идејна решења, дизајн и комплетна припрема за штампу, као и могућност штампања),
  • Прометом некретнинама у Врњачкој Бањи