Work and Travel USA

American Adventure је агенција са дугогодишњом традицијом која се бави бројним програмима културалне размене од којих је најпознатији Work and Travel USA програм. Позната је да на тржшту Србије уноси новине у понудама. Лично искуство запослених који су и сами били учесници програма чине гаранцију у погледу квалитета услуге и сигурности. Флексибилна према захтевима студената, American Adventure представља прави избор за људе који не желе да ризикују. Са нама почиње авантура!