Menu
SNAP agencija

SNAP је нешто више од акронима Student Network Affirmation Program. Филозофија сваке стратегије се састоји у ставу: "Промена је закон, а законито је променити живот на боље". SNAP асоцира и предлаже муњевиту промену на боље у начину живота младих.

Особље SNAP агенције ће Вам омогућити подршку у остваривању циљева. SNAP агенција ће увек моћи да изложи Ваше предлоге у Ваше име на местима као што су: стране институције за запошљавање, образовне установе, различити комитети, на форумима и састанцима.

Заступање добрих идеја у образовању обавља се између професионалног особља SNAP агенције и студената у односу један-на-један, где се у том процесу показује партнерство између волонтера у агенцији и заинтересованог лица.

Статистички, младе особе могу да не буду довољно свесне својих способности и пружених шанси у стицању бољег образовања. Могу бити на неки начин угрожене, осетљиве, наћи се у опасности да буду злостављане или искључене из друштва. Све наведене проблеме такве врсте више од две деценије SNAP агенција решава успешно.