Меркур

Меркур представља најсавременију медицинску службу за превенцију, дијагностику, лечење и рехабилитацију болести органа за варење, шећерне болести и болести коштано-зглобног система са модерним објектима за смештај посетилаца током целе године. Кадровски потенцијал Меркура чини 300 запослених, од тога 40 лекара специјалиста и супспецијалиста (уролог, физијатар, неуропсихијатар, гинеколог, офталмолог, интерниста, гастроентеролог, ендокринолог, кардиолог, педијатар, специјалиста исхране, медицине спорта и медицине рада), преко 100 медицинских сестара и физиотерапеута и преко 150 запослених радника у немедицинском сектору. Лековите минералне воде, пелоид, савремене дијагностичке методе, високоспецијализован медицински тим и најсавременију медицинску опрему Меркур је успешно објединио у лечењу бројних здравствених тегоба. У Меркур-у је гостима омогућено да у најкраћем могућем року добију комплетан увид у своје здравствено стање и адекватну терапију.