Специјална болница Пролом Бања

Специјална болница за рехабилитацију Пролом Бања је формирана 2009. године, као "ћерка фирма" матичне компаније Планинка. Састоји се од Профитних центара Пролом Бања и Луковска Бања. У бањама се води рачуна о квалитету услуга уз лични приступ сваком госту. Понуда представља спој здравствених, рекреацијских и wellness програма, уз угоститељску понуду и садржаје за одмор и разоноду.