Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотел Гранд Торник, Златибор