Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - Silver Lake Resort, Сребрно језеро