Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотел Iberostar, Бечићи, Црна Гора