Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотел SP Resort, Стара Планина

Милица Стевановић и Ања Ранђеловић - период 01.06-01.09.2022.