Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотел Слатина, Врњачка Бања

Марија Перић, Ирена Савић, Весна Живковић и Jeлена Милошев - период 01.07-31.08.2022.