Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотел Јуниор, Брзеће