Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотели Оморика и Бели бор на Тари, ВУ Тара