Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотел Фонтана Врњачка Бања