Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - хотел Zepter Врњачка Бања