Списак примљених студената за обављање плаћене праксе - Пансион Обрадовић, Катићи, Ивањица

Катарина Ивановић и Сандра Николић, период: 01.07. - 01.09.2022. године