Понуда праксе за 2022. годину

Важно је да се ове информације пажљиво прочитају!

У следећој табели дат је преглед коме је пракса обавезна:

Смер 1. година 2. година 3. година 4. година
ОАС ХиТ (стари) Не Да Да Да
ОАС ХиТ 2 (нови) Да Да Да Да
ОАС ЗТ Не Да Да Не
ОАС ГМ Не Да Да Не
МАС МХ (стари) Не / / /
МАС МХ 2 (нови) Да / / /
МАС МТ (стари) Не / / /
МАС МТ 2 (нови) Да / / /
МАС ЗТ (стари) Не / / /
МАС ЗТ 2 (нови) Да / / /

Стручну праксу могу обављати и студенти за које она није обавезна према студијском програму и за њих важе сва права и обавезе у вези обављања стручне праксе, као и за студенте којима је пракса обавезна.

Студенти основних студија који први пут аплицирају за стручну праксу могу одабрати само смештајни објекат или специјалну болницу.

Ресторане и винарије могу одабрати само студенти Гастрономског менаџмента.

Студенти Здравственог туризма, поред ресторана и винарија, не могу бирати ни превознике.

Студенти који су успешно прошли интервју за плаћену праксу ће то попуњавати као ЈЕДИНУ жељу.

Студенти који бирају праксу у Београду могу, према договору факултета и ГСП-а, да купе месечну карту за градски превоз по повлашћеној цени.

Уколико желе, студенти могу да обаве праксу у објекту у коме су већ били раније.

Приликом избора жељених објеката обратити пажњу на све детаље - да ли је плаћена пракса, има ли обезбеђен смештај, исхрану, постоји ли нека посебна напомена и слично. СТУДЕНТИ КОЈИ НЕМАЈУ ВЕЋ УГОВОРЕНУ ПРАКСУ БИ ТРЕБАЛО ДА ПЛАНИРАЈУ ИЗРАЖАВАЊЕ ЖЕЉА У ВИШЕ ОБЈЕКАТА/ТЕРМИНА (нпр. десетак) КАКО СЕ НЕ БИ ДЕСИЛО ДА ОСТАНУ БЕЗ ПРАКСЕ ПОСЛЕ ОБАВЉЕНОГ РАНГИРАЊА. Рангирање се врши према редоследу исказаних жеља и оствареном просеку у дотадашњем току студирања.

Уколико студент остане нераспоређен може, уз плаћање посебне накнаде, да бира искључиво између преосталих слободних места.

Непоштовање рокова везаних за пријаву и обављање стручне праксе, промена изабраних објеката за обављање праксе и необавезна пракса наплаћиваће се по важећем ценовнику.

  • Пријава стручне праксе, по истеку рока - 2.000 динара
  • Промена објекта обављања стручне праксе након распоређивања, на лични захтев студента - 2.000 динара
  • Предаја дневника стручне праксе, по истеку рока - 2.000 динара
  • Пријава необавезне стручне праксе - 5.000 динара
  • Студент који није обавио праксу на коју је упућен, губи право на плаћену праксу у тој и наредним школским годинама, односно може да обави искључиво неплаћену праксу
  • Уколико студент не донесе Дневник праксе руководиоцу стручне праксе на потпис и/или не преда Потврду о обављеној стручној пракси Служби за студентска питања, губи право на плаћену праксу у тој и наредним школским годинама, односно може да обави искључиво неплаћену праксу

Погледајте табелу са информативном понудом кликом овде и обратите пажњу на објекте који нуде плаћену праксу и оне који нуде исхрану и смештај.

Пријава праксе ће бити отворена у току следеће седмице, благовремено ће бити истакнуто обавештење и коначна табела. Табела са информативном понудом је дата ради информисања и евентуалних консултација.