Menu

   преузимање


Обавештавамо Вас да је цена издавања картице 250,00 динара.
Месечна карта за категорију студенти, у зависности од зоне износи:

  • 1.090,00 динара за зону 1,
  • 1.120,00 динара за зоне 1 и 2 или за зону 3 или за зону 4,
  • 1.410,00 динара за зоне 1, 2 и 3 или зоне 3 и 4,
  • 1.730,00 динара за зоне 1, 2, 3 и 4.