Обавештавају се студенти да ће од 1. јуна бити отворена пријава праксе преко студентског портала, о чему ће студенти благовремено бити обавештени путем сајта.

Сви студенти основних и мастер академских студија, који одлазе на стручну праксу, у обавези су, да непосредно по завршетку праксе, у периоду од 20.08. до 15.09.2020. године, студентској служби, предају следећу документацију:

 

I Студенти друге и треће године основних академских студија:
- Потврду о обављеној стручној пракси, обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу, проф. др Снежане Милићевић;
- Потврду о урађеном семинарском раду из одговарајуће године студија, обавезно потписану од стране предметног наставника.
Студентима из ове групе, који у наведеном року не предају ове потврде, на ранг листи за упис године неће бити евидентиран 1 ЕСПБ.

 

II Студенти четврте године основних академских студија на студијском програму Хотелијерство и туризам:
- Потврду о обављеној стручној пракси, обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу, проф. др Снежане Милићевић.
Студенти из ове групе, који у наведеном року не предају ове потврде, неће моћи да бране завршни рад.

 

III Сви остали студенти основних и мастер академских студија, којима стручна пракса није обавезна:
- Потврду о обављеној стручној пракси, обавезно потписану од стране ментора и продекана за стручну праксу, проф. др Снежане Милићевић.
Студентима из ове групе, који у наведеном року не предају ове потврде, неће бити издавана никаква документа са факултета (потврде, разна уверења, дипломе).

 

НАКНАДЕ
Накнаде које студенти, у одређеним ситуацијама, а у складу са Одлуком о цени услуга на студијама Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, морају да плаћају су следеће:
- Пријава стручне праксе која према студијском програму није обавезна - 5.000 динара
- Пријава стручне праксе по истеку рока који је за то предвиђен - 2.000 динара
- Промена објекта обављања стручне праксе након распоређивања, на лични захтев - 2.000 динара,
- Предаја дневника стручне праксе по истеку рока који је за то предвиђен - 2.000 динара