Студенти који траже од факултета да им се изађе у сусрет, како би на пракси остајали после 15. септембра 2020. године, морају да знају следеће:

  1. Уколико им је пракса обавезна, а не предају потврде о обављеној стручној пракси у термину који је за то одређен (15. септембар 2020. године), студентима друге и треће године неће бити уписан 1 ЕСПБ за школску 2019/2020. годину, а студенти 4. године на студијском програму Хотелијерство и туризам неће моћи да бране завршни рад, пре него што предају ове потврде.
  2. Мораће да уплате накнаду од 2.000 динара, на основу закаснеле предаје потврда о обављеној стручној пракси, као и дневника праксе.
  3. Уколико би на пракси остали после 01. октобра 2020. године, када почиње настава, неће им бити оправдано одсуство са предавања и вежби у том периоду.
  4. Студенти који планирају да обнове 4. годину, уколико морају да слушају наставу из неког предмета који нису положили, такође морају имати у виду да им одсуство са предавања и вежби неће бити оправдано , а самим тим можда им неће бити дозвољено ни да полажу тај испит, целе школске 2020/2021.године.
  5. Студенти који планирају да упишу мастер студије на нашем факултету, закасниће за упис у првом конкурсном року.