Menu

Студенти који намеравају да обаве стручну праксу у Грчкој, Хрватској и Словенији могу се пријавити на конкурс Универзитета у Крагујевцу за средства програма ЕРАЗМУС+ до 7.02.2020. године. Посебно је значајно да се пријаве студенти који аплицирају за стручну праксу у Грчкој, с обзиром да је за сада визу једино могуће добити преко овог програма. Неопходно је претходно пријавити стручну праксу Гордани Крстић у студентској служби Факултета. У случају питања студенти се могу обратити:
Проф. др Снежани Милићевић - у вези стручне праксе у Хрватској и Словенији
Доц. др Весни Миловановић - у вези стручне праксе у Грчкој
Доц. др Андреју Мићовићу - у вези програма ЕРАЗМУС+