Правилник о обављању стручне праксе студената
Правилник о обављању стручне праксе студената измена и допуна

Цена за пријаву стручне праксе која према студијском програму није обавезна износи 5.000,00 рсд (пет хиљада динара).