Menu

Обавештавају се студенти који још увек нису предали Потврде о обављеној стручној праски, да се јаве својим менторима на Факултету у терминима њихових консултација ради накнадне овере дневника праксе.

Потребно је да сви студенти који су били упућени на обављање стручне праксе раздуже своју праксу у Студентској служби. Ово се односи на све студенте - и на студенте прве и четврте године, студенте Мастер студија, као и студенте који су обновили годину или већ имају раније одрађену праксу.